• NEMRZNOUCÍ SMĚS - 80°C   25 l

NEMRZNOUCÍ SMĚS - 80 °C

směs destilovaná voda tuhnutí

1 : 0 -80°C

1 : 1 -36°C

Návod k použití: nařeďte destilovanou vodou podle uvedené

tabulky na požadovanou mrazuvzdornost a nalijte do nádobky

ostřikovače automobilu.

H 300, H 301, H 302, H 311, H 312, H 319, H 325, H 326 - R 38 Dráždí kůži. R 48/20 Zdraví škodlivý, nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R 65 Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. R 67 Vdechování muže vyvolat ospalost a závratě. S (2) Uchovávejte mimo dosah dětí. S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený. S 16 Uchovávejte mimo zdrojů zapálení - zákaz kouření. S 36 Používejte vhodný ochranný oděv. S 37 Používejte ochranné rukavice. S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S 60 Tento materiál a obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

UPOZORNĚNÍ: Mrazuvzdornost této směsi nelze změřit běžným refraktometrem. Důvodem je obsah látek, které vylepšují vlastnosti směsi, ale nereagují na optický hranol běžného refraktometru. Vylepšená směs nenapadá lak automobilu, konzervuje gumy stěračů a jiné. Více v TL.

CHEMING CZECH člen skupiny PRESTIGE STAV s.r.o.

Rybná 716/24 Staré Město 110 00 Praha 1


OBSAH: 25 l

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze

NEMRZNOUCÍ SMĚS - 80°C 25 l

  • Výrobce: CHEMING CZECH
  • Kód výrobku: nemrzka
  • Dostupnost: Na skladě
  • 1 051 Kč

  • Cena bez DPH: 869 Kč